Oferty specjalne
Noclegi -> XXII sesja Rady Miejskiej
XXII sesja Rady Miejskiej
As, 2012-06-16

XXII sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym odbędzie się w dniu 25 czerwca 2012r. (poniedziałek) o godz. 14.oo  w Gminnym Zespole Szkół przy ul. Kwaskowa Góra.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.

4.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

5.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Kazimierza Dolnego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kazimierza Dolnego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ  za 2011 rok.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i  statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Dolnym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kazimierz Dolny do stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.

15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 160/3 położonej w miejscowości Góry, gmina Kazimierz Dolny.

17. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 92/4 położonej w miejscowości Góry, gmina Kazimierz Dolny.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 241/1 położonej w miejscowości Góry, gmina Kazimierz Dolny.

19. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 96/4 położonej w miejscowości Góry, gmina Kazimierz Dolny.

20. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 156/3  położonej w miejscowości Góry, gmina Kazimierz Dolny.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Zakończenie obrad.

 

logowanie
login:
hasło:

zapomniałem hasła
- Domy
- Działki budowlane
- Działki rekreacyjne
- Działki rolne
- Lokale
- Mieszkania

- Austria
- Bułgaria
- Chorwacja
- Czarnogóra
- Czechy
- Słowacja
- Słowenia
- Węgry
- Włochy
- Zanzibar


Nasze serwisy


Copyright