Oferty specjalne
Noclegi -> Podatki 2014
Podatki 2014
As, 2013-12-02

Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej 26 listopada radni uchwalili wysokość podatków, jakie będziemy w następnym roku wpłacać do miejskiej kasy.

Wysokości poszczególnych stawek podatkowych proponował burmistrz Grzegorz Dunia. Radni w całości przychylili się do jego propozycji i uchwalili nowe podatki dokładnie w takiej samej wysokości, jak obowiązujące obecnie. Jedna z opłat - podatek leśny – uległa nawet obniżeniu (w związku z obniżeniem średniej ceny skupu drewna za 1m3, stanowiącej postawę do naliczania stawki tego podatku).

 

Tym samym w roku następnym nic się nie zmienia i nie czeka nas wzrost opłat na rzecz gminy z tego tytułu. A to jest z pewnością dobra wiadomość. 


Wysokości stawek poszczególnych podatków w 2014 roku:

A) Podatek od nieruchomości:

a)      0,70 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części,
b)      22,20 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
c)      10,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
d)     4,60 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
e)      7,60 zł - od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
f)       od budowli - 2% ich wartości,
g)      od 1 m2 powierzchni gruntów:
2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł,
3)      od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,42 zł,
h)      4,51 zł - od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

B) Podatek rolny - 135 zł z hektara (bez zmian).

C) Podatek leśny - 37,63 zł z hektara (obniżenie o 3,44 zł).


Bez zmian pozostają również wysokości podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty od posiadania psów (te są niezmienne od kilku już lat).

 

Źródło: www.kazimierz-dolny.pl

 

logowanie
login:
hasło:

zapomniałem hasła
- Domy
- Działki budowlane
- Działki rekreacyjne
- Działki rolne
- Lokale
- Mieszkania

- Austria
- Bułgaria
- Chorwacja
- Czarnogóra
- Czechy
- Słowacja
- Słowenia
- Węgry
- Włochy
- Zanzibar


Nasze serwisy


Copyright