Oferty specjalne
Noclegi -> Jak wypełniać wnioski do Programów Ministra Kultury - szkolenie 16 listopada.
Jak wypełniać wnioski do Programów Ministra Kultury - szkolenie 16 listopada.
2009-11-01

Przekazujemy Państwu informację o naborze na szkolenie.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń -  do 13 listopada.

 

Opracowywanie wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku

Data szkolenia: 16.11.2009 r.

 

Adresaci szkolenia:
Osoby pragnące pozyskać środki na działalność kulturalną w oparciu o środki pochodzące
z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujące następujące instytucje:

 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury;
 • osoby fizyczne (w odniesieniu do prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków);
 • jednostki samorządu terytorialnego (w odniesieniu do projektów inwestycyjnych);
 • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego).


Cel szkolenia:
zapoznanie z zasadami opracowywania projektów i przygotowywania wniosków (w tym załączników do nich), przewidzianych do współfinansowania w ramach zmienionych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku.

Metody pracy:
Program szkolenia obejmuje kompleksową wiedzę w zakresie warunków zgłaszania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku oraz praktyczne umiejętności ich przygotowywania. W trakcie zajęć przewidziane jest poruszenie następujących treści:

 • zmiany w nowych Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – organizacja programów, zmiany i ograniczenia typów dopuszczonych działań, terminy naboru, dopuszczeni wnioskodawcy, poziom dofinansowania;
 • Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku: dopuszczone typy projektów, beneficjenci, kwalifikowalność kosztów, kryteria oceny, procedura składania i oceny wniosków;
 • przygotowanie wniosku – zakres informacji, koniecznych do umieszczenia w formularzu, sposób przygotowania i prezentacji budżetu, wybór właściwych wskaźników;
 • wymagalne załączniki – zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów.


Materiały szkoleniowe:
każdy uczestnik otrzymuje skrypt, zawierający materiały informacyjne, oparte na prezentacji w programie Power Point, przygotowanej do przedstawienia w trakcie szkolenia.

Program:
10:00 – 10:20 Powitanie uczestniczek i uczestników, przedstawienie programu szkolenia, określenie celów szkolenia i oczekiwanych korzyści dla uczestniczących osób
10:20 – 10:35 Zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku:

 • organizacja programów,
 • terminy naboru,
 • dopuszczeni wnioskodawcy,
 • poziom dofinansowania.

10:35 – 11:30 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku:

 • podstawa prawna,
 • cele Programów Operacyjnych,
 • dopuszczone typy projektów,

11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 12:15 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku:

 • wnioskodawcy,
 • kryteria oceny,
 • kwalifikowalność kosztów,
 • procedura składania i oceny wniosków.

12:15 – 13:00 Opracowanie wniosku:

 • formularz wniosku,
 • zakres informacji, koniecznych do umieszczenia w formularzu,
 • najczęstsze błędy,
 • wskazówki praktyczne.

13:00 – 13:15 Przerwa
13:15 – 14:00 Opracowanie budżetu:

 • kwalifikowanie kosztów,
 • sposób prezentowania i kalkulacji danych,
 • opracowanie montażu finansowego,
 • najczęstsze błędy.

14:00 – 14:30 Wymagalne załączniki:

 • zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów,
 • preliminarz kosztów realizacji zadania,
 • sposób przygotowania i podpisania załączników,
 • najczęstsze błędy.

14:30 – 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi

 • Podsumowanie i zakończenie sesji
 • Konsultacje indywidualne


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowią największe źródło finansowania działalności w obszarze kultury w Polsce. W sytuacji znaczących ograniczeń w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, powodowanych spowolnieniem rozwoju gospodarczego kraju, stanowią one jedno z najważniejszych źródeł finansowania projektów kulturalnych.
Od 2010 zasadniczym zmianom w stosunku do lat poprzednich ulegną warunki otrzymywania dofinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W szczególności zmiany te będą polegały na modyfikacji liczby i tematyki poszczególnych Programów oraz innych niż dotychczasowe typach dopuszczonych działań.


W trakcie szkolenia uczestniczące osoby otrzymają kompleksową wiedzę na temat sposobu przygotowania i realizacji projektu, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku. Pozwoli ona na przygotowanie wniosku i załączników do niego w pełni zgodnych z wytycznymi, zaplanowanych działań do wymogów Programu oraz dokonanie zmian we wnioskach składanych w konkursach ogłaszanych w poprzednich latach.


Ważnym elementem szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem, pozwalająca na przedyskutowanie przygotowywanych projektów.
W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie?
 • kto może ubiegać się o otrzymanie wsparcia?
 • jaki jest minimalny poziom dotacji?
 • w jaki sposób można wnieść wkład własny?
 • jakie koszty mogą podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach?
 • jak przebiega ocena wniosku?
 • jakie są kryteria oceny i w jaki sposób opisać działania by wykazać ich wypełnienie?
 • jak przygotować wniosek o dofinansowanie?
 • jakie załączniki należy przygotować i w jaki sposób je opracować?
 • jakie kwestie należy uwzględnić w trakcie opracowania wniosku by nie mieć trudności z jego rozliczeniem?


Godzina rozpoczęcia
10.00

Termin i miejsce szkolenia
16.11.2009 r. (poniedziałek), sala szkoleniowa w hotelu VICTORIA w Lublinie, ul. Narutowicza 58/60

Cena szkolenia
310 zł (udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe)

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia należy kierować wyłącznie pisemnie (faksem, e-mailem, pocztą ) na adres: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie, ul. Chopina 11/8, 20-026 Lublin, tel. (0-81) 532-64-40, fax 532-84-65, e-mail: szkolenia@lublin.frdl.pl

logowanie
login:
hasło:

zapomniałem hasła
- Domy
- Działki budowlane
- Działki rekreacyjne
- Działki rolne
- Lokale
- Mieszkania

- Austria
- Bułgaria
- Chorwacja
- Czarnogóra
- Czechy
- Słowacja
- Słowenia
- Węgry
- Włochy
- Zanzibar


Nasze serwisy


Copyright