Oferty specjalne
Noclegi -> Informacja na temat azbestu
Informacja na temat azbestu
As, 2011-12-21

Informacja Urzędu Miasta na temat azbestu.

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym informuje, że:

  • obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska nakładają na osoby fizyczne, będące właścicielami budynków pokrytych wyrobami zawierającymi azbest, obowiązek przedłożenia Burmistrzowi Kazimierza Dolnego informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Przedsiębiorcy są zobowiązani przedstawić powyższą informację Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

Informację sporządza się na formularzu, który można pobrać u sołtysa, w Urzędzie Miasta lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UM (zakładka Prawo lokalne – Informacje o środowisku – Wzór informacji).

Informację po wypełnieniu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5 w terminie do 31 stycznia 2012 r.

Złożenie formularza jest konieczne z uwagi na aktualizację inwentaryzacji wyrobów posiadających azbest, a co za tym idzie pozyskanie środków na jego usunięcie.

W związku z powyższym prosimy wszystkie podmioty zobowiązane do terminowego przedłożenia wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta w Kazimierzu – tel. 81 88 10 212.

 

  • Samorząd Województwa Lubelskiego przystępuje do realizacji projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, mającego na celu sukcesywne pozbywanie się i utylizację wyrobów zawierających azbest.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r. we współpracy z samorządami lokalnymi województwa lubelskiego.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:


- osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe z terenu gminy, która przystąpiła do projektu,


- jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego.

 

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

- usunięciu wyrobów zawierających azbest, poprzez likwidację pokryć dachowych zawierających azbest na obiektach użyteczności publicznej, do których prawo własności posiada jednostka samorządu terytorialnego, budynkach mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych poprzez dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru (załadunek, transport, rozładunek) i utylizacji odpadów zawierających azbest,

- usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych lub usunięciu odpadów zawierających azbest porzuconych na tzw. „dzikich wysypiskach” pochodzących z demontażu pokryć dachowych z obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i gospodarczych poprzez dofinansowanie kosztów odbioru (załadunek, transport, rozładunek) i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z terenu woj. lubelskiego po spełnieniu przystąpienia do projektu będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest.

 

Wszystkie podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o składanie do Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym wypełnionych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do projektu, naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w Regulaminie Projektu (do pobrania na stronie internetowej:
www.lubelskie.pl/Ekologia i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/Usuwanie wyrobów zawierających azbest http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1080/REGULAMIN
lub w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5 i Rynek 12 – osobiście lub telefonicznie.

 

 

logowanie
login:
hasło:

zapomniałem hasła
- Domy
- Działki budowlane
- Działki rekreacyjne
- Działki rolne
- Lokale
- Mieszkania

- Austria
- Bułgaria
- Chorwacja
- Czarnogóra
- Czechy
- Słowacja
- Słowenia
- Węgry
- Włochy
- Zanzibar


Nasze serwisy


Copyright